icon

Er is geen losse inhoud

Inhoud zit aan mensen vast

Er zijn geen losse mensen

We zitten aan elkaar vast

Denk aan een willekeurig samenwerkingsverband, zoals een lerarenteam, een maatschap van medisch specialisten, of een ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Soms zijn we goed met elkaar, soms voelen we afstand, soms schuurt of knettert het. Afhankelijk van de kwaliteit van de relatie, zijn we meer of minder in staat om inhoudelijke problemen op te lossen. In een goede relatie kunnen we bergen verzetten, in een slechte relatie struikelen we over elk inhoudelijk kiezelsteentje.

Streepjestaal: spelen met

relatienetwerken in teams

De systeembenadering kijkt naar relaties tussen mensen en naar hoe sociale netwerken zijn samengesteld: zijn er veel goede onderlinge relaties of is het relatienetwerk fragiel, zijn er coalities of kan iedereen met ieder ander een kopje koffiedrinken? Wie zitten er in de brandhaard van het gedoe en wie zitten aan de randen van het systeem?

De triadentool is gemaakt om naar relatienetwerken in teams te kijken: hoe breng je die in beeld, welke wetmatigheden doen zich voor en hoe kun je hierop inspelen? Een tool met vele praktische handvatten om te kunnen interveniëren op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen.

Werken zonder de triadentool:Werken met de triadentool: